Google Energy Drone truyền bá internet 5G

Google Energy Drone truyền bá internet 5G

by -
0 72260

Google đang tiến hành dự án co ten mã la SkyBender, nơi sản xuất chiếc may bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời để quảng bá internet 5G

Google sẽ thuê một nha chứa máy bay khổng lồ của công ty hàng không tư nhân Virgin Galactic ở thị trất Truth hay Consequences trong tiểu bang New Mexico.

Internet 5G se nhanh hơn so với 4g lên đến 40 lần .Với mục đích Google 5G sẽ sử dụng với một kỹ thuật có tên gọi là sóng milimet(High frequency millimetre waves) để lây lan .

Centaur

Tuy nhiên, nếu Google muốn giải quyết vấn đề này, thì theo The Guardian cho biết là sử dụng một mảng ăng-ten mà sau đó được gắn vào chiếc drone với mục tiêu để có thể cung cấp cho người sử dụng tren mặt đất . chiếc máy bay không người lái (drone) có ten mã là Centaur, được thực tiện bởi nhóm Google Tinan, bộ phận hàng không của công ty

Dự án Skylander phù hợp với những nỗ lực của Google, giống như việc cải thiện Facebook, phủ sóng internet ở các nước đang phát triển. Ngoài ra còn có một dự án mà Google đang cố gắng để cung cấp một quả bóng trong một bộ định tuyến Wi-Fi để đem Internet đến những nơi xa xôi của hành tinh chúng ta.