Download KIS 2015 Full regkey: ( Bản quyền còn 816 ngày tính từ ngày viết bài )

Tên lửa:
Upfile.vn:

Hiện tại mình cũng đã và đang sử dụng, chưa thấy tình trạng bị block key, update vô tư.

Hướng dẫn sử dụng:

Trong file nén tải về đã có sẵn hướng dẫn, chúng ta gồm 4 bước như sau:

Đầu tiên các bạn chạy file reg B1, sau đó là B2.
Và B3 là file cài đặt KIS 2015 của chúng ta.
Ở bước thứ 4, các bạn chú ý làm thật kỹ để không bị block key nhé.

Bước 4.1: Vào Cài đặt > Bảo vệ > Tường lửa


Bước 4.2: Chọn Cấu hình quy tắc ứng dụng > Kaspersky Lab > Chi tiết và quy tắc

Bước 4.3: Các bạn chọn y như trong hình, các bạn nhớ bấm lưu lại nha.

Bước 4.4: Cập nhật thử xem nào