Cách cài Ubuntu 14.04 bằng USB win 7, 8

Cách cài Ubuntu 14.04 bằng USB win 7, 8

by -
0 15262

Các bạn có thể download USB Installer tại: http://www.pendrivelinux.com/download… Ubuntu mới nhất tại: http://www.ubuntu.com/download/desktop