Cuối năm nay là 43,4 phần trăm của thế giới sử dụng Internet, có nghĩa là 3,2 tỷ người trên Internet.

Đó là dự đoán của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), một phần của Liên Hợp Quốc, trong một cuộc điều tra. Dân số thế giới hiện nay là khoảng 7,2 tỷ USD.

Ở các nước với 2 tỷ người sử dụng Internet đang phát triển, trong khi có khoảng 6 tỷ người sống. Đó là hai phần ba của các cư dân của các quốc gia trực tuyến.
Kết nối Internet

Báo cáo cũng cung cấp con số cụ thể về các nước kém phát triển nhất trên thế giới, bao gồm cả Somalia và Nepal. Ở các quốc gia kém phát triển nhất sống với nhau khoảng 940 triệu người, trong đó 89 triệu là trực tuyến. Điều đó tương đương với 9,5 phần trăm.

Đối với mỗi người sử dụng Internet ở các nước phát triển hai người đang trực tuyến ở các nước đang phát triển. Ở các nước phát triển, 16,6 phần trăm của dân số cuối năm 2015 trực tuyến.
Di động

Ngoài ra, ITU dự đoán rằng vào cuối năm 2015 hơn bảy tỷ thuê bao băng thông rộng di động đang đóng cửa. Hiện nay được sử dụng cho 78 phần trăm người Mỹ và người châu Âu Internet di động, trong khi 17,4 phần trăm ở Châu Phi.

Vào cuối năm nay sẽ có 80 phần trăm dân số có truy cập internet tại những nước phát triển. Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ này là 34.

Cuộc nghiên cứu cũng xem xét sự phát triển của Internet trong mười lăm năm qua. ITU cho biết, đã có khoảng 400 triệu người trực tuyến vào năm 2000.